Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Impento S.L.

Impento SL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel.lectual i industrial i sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s’hi ofereixen.

Així, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel.lectual i industrial de Impento SL o del titular dels mateixos.

Impento SL declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament la d’informar sobre un tema concret.

Impento SL s’exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’ells, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que s’accedeixi, així com dels perjudicis que la informació de la pàgina trobada pugui ocasionar en l’usuari.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.