Destinataris

Poden participar en aquest projecte:

  • Associacions
  • Entitats socials
  • Emprenedors/es, micro i petites empreses
  • Entitats de l’economia social i solidària