Sessions informatives

Sessions informatives a tots els districtes de la ciutat i a la seu central de Barcelona Activa on explicarem els continguts d’aquesta iniciativa i la previsió de convocatòries de subvencions per a projectes d’impuls socioeconòmic a Barcelona.

Apunta’t i coneixeràs el detall dels nostres tallers i les futures convocatòries de subvencions on podràs presentar el teu projecte.
Continguts de la sessió: (1 hora de duració)
1.     Benvinguda i presentació dinamitzadora
2.     Marc del projecte: Futura convocatòria de subvencions de l’Aj. de Barcelona
    a.     Destinataris
    b.     Línies d’acció
    c.     Característiques dels ajuts.
                    i.     Calendari i terminis
                    ii.     Opcions de finançament
                    iii.     Concurrència competitiva
    d.     Formularis
3.     Presentació del programa de formació i acompanyament:
    a.     Taller de disseny de projectes
    b.     Taller de cocreació
    c.     Servei d’assessorament
    d.     Com participar-hi
4.     Precs i preguntes
Properes sessions programades:

Ja no hi haurà més sessions informatives

Material:

  • PPT de la sessió informativa