Taller de disseny de projectes

Activitat per definir i elaborar un projecte d’impuls socioeconòmic a partir d’una idea o concepte. En aquest taller s’aportaran els coneixements necessaris per tal de definir i estructurar un projecte viable i sostenible, així com eines per a la seva gestió i seguiment. D’altra banda es presentaran els criteris més habituals per a la valoració de projectes.

Si vols presentar un projecte relacionat amb el desenvolupament local de la teva ciutat en matèria d’emprenedoria, empreses, ocupació i/o economies comunitàries i innovació social, aquest taller t’ajudarà a definir-lo i estructurar-lo.

Una bona manera per millorar la teva metodologia a l’hora de definir projectes i presentar-los a convocatòries de subvencions.

Materials:

  • Canvas per al disseny de projectes
  • PPT del taller
Continguts del taller: (3 hores)
Idea o concepte de projecte
Estructura del projecte
Aspectes rellevants:
     Activitats
     Equip
     Resultats
     Pressupost
Criteris d’avaluació
Propers tallers programats:

Ja no hi haurà més tallers